Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 14:39:23 styczeń 2019 / Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 roku. Joanna Kaminska Publikacja artykułu
2019-01-22 12:03:28 Ogłoszenia o naborze ... / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE INFORMATYKI Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2019-01-21 16:38:23 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan postępowań na 2019 rok Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-01-21 16:33:06 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan postępowań na 2019 rok Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-01-21 14:59:14 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont budynków niemieszkalnych przy ul. Karola Miarki 6 oraz ul. Powstańców Śląskich 13 w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2019-01-21 13:54:15 Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp / Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-01-21 13:51:12 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Mariusz Stasina Edycja artykułu
2019-01-21 13:46:27 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Mariusz Stasina Edycja artykułu
2019-01-21 13:46:20 listopad / Protokół Nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 21 listopada 2018 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-01-21 13:45:49 Terminy posiedzeń Komisji RM / Posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego w dniu 23 stycznia 2019 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu