Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-23 13:16:49 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2018-10-23 08:48:06 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ulicy Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach Urszula Chyra Edycja artykułu
2018-10-23 08:47:01 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ulicy Odrodzenia 14 w Tarnowskich Górach. Urszula Chyra Edycja artykułu
2018-10-23 07:12:23 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ulicy Odrodzenia 14 w Tarnowskich Górach. Urszula Chyra Publikacja artykułu
2018-10-23 07:10:40 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ulicy Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach Urszula Chyra Publikacja artykułu
2018-10-22 16:08:10 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Zewnętrznych w dniu 23 października 2018 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2018-10-22 13:54:26 październik / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2019”. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2018-10-22 13:42:47 październik / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Truskawkowa. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2018-10-22 13:41:52 październik / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Pszczela. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2018-10-22 13:41:02 październik / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Parkowe Wzgórze. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu