Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2019-01-21 13:51:12
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

2019-01-21 10:58:42
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej

2019-01-17 13:12:27
Błędy formalne w Konkursie na zadania z zakresu kultury w roku 2019

2019-01-17 11:10:33
Informacja o miejscu i terminach planowanych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “ŚWIERKLANIEC" obwód nr 99

2019-01-16 13:34:05
Informacja o miejscu i terminach planowanych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “MŁODY LEŚNIK” Brynek obwód nr 101

2019-01-15 15:01:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2019-01-15 14:16:46
Informacja o miejscu i terminach planowanych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “PRZODOWNIK” Miedary obwód nr 102.

2019-01-11 09:55:15
Informacja o miejscu i terminie planowanego polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie “ORZEŁ” Tarnowskie Góry obwód nr 111.

2019-01-11 09:53:57
Informacja o miejscu i terminie planowanego polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie “ORZEŁ” obwód nr 110.

2019-01-09 12:35:16