Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki - mały grant

2018-10-18 15:31:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji węzła chłodzenia i oczyszczania gazu na FKS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A na działce nr 434/8, obręb Żyglinek

2018-10-18 14:45:51
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Sojki 2

2018-10-18 11:17:35
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-10-16 14:34:54
oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki - Lulajże Jezuniu

2018-10-10 09:21:55
Rozstrzygnięcie Mały Grant - MKS Park Wodny „Organizacja imprez sportowych na terenie gminy Tarnowskie Góry – VII Międzynarodowy Miting Pływacki Park Wodny Tarnowskie Góry”

2018-10-04 09:10:46
Obwieszczenie o wyłożeniu na okres 60 dni: w terminie od 28 września do 26 listopada 2018 r. projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

2018-09-26 15:48:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową oraz myjnią bezobsługową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami, pylonami reklamowymi i przyłączami – Tarnowskie Góry, rejon ul. Wyszyńskiego i DK11 działka nr: 296/7 – obręb 0004 Tarnowskie Góry

2018-09-26 15:38:00
Protokół z konsultacji Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2018-09-25 10:39:22
Oferta MKS Park Wodny - Mały Grant „Organizacja imprez sportowych na terenie gminy Tarnowskie Góry – VII MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY”

2018-09-18 10:37:12