Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 15:15:51 Konkursy / Opracowanie koncepcji architektonicznej dla fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Tarnowskich Górach Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-05-25 13:32:11 Pomoc publiczna / Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016r. Małgorzata Mrozek Publikacja artykułu
2017-05-25 13:08:57 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont sanitariatów w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-05-25 13:04:18 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont sanitariatów w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-05-25 12:54:48 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont sanitariatów w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-05-25 12:33:43 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont sanitariatów w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-05-25 08:35:32 Terminy posiedzeń Rad Dzielnic / Zebranie Rady Dzielnicy Stare Tarnowice Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-05-24 15:02:44 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK" Jolanta Flak Publikacja artykułu
2017-05-24 14:57:22 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Andersa na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK" Jolanta Flak Publikacja artykułu
2017-05-24 13:53:17 Komisja Rewizyjna (KR) / Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 27 marca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu