Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-25 13:25:14 Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień / Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach Beata Adamczak Publikacja artykułu
2017-07-25 11:53:57 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2017-07-25 11:49:21 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2017-07-25 11:12:22 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Odrzańskiej w Tarnowskich Górach Beata Adamczak Edycja artykułu
2017-07-25 09:03:02 Komisja Budżetowa (KB) / Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji budżetowej w dniu 5 czerwca. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2017-07-24 15:16:45 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Tarnowskich Gór Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-07-24 12:51:15 lipiec / Zarządzenie Nr 1248/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.07.2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Dominika Krawczyk Publikacja artykułu
2017-07-24 12:01:19 lipiec / Zarządzenie Nr 1247/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Dominika Krawczyk Publikacja artykułu
2017-07-24 09:29:56 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie zabytkowego Parku w Reptach Śląskich i w lesie przy ul. Polarnej w Tarnowskich Górach Agnieszka Wątorek Edycja artykułu
2017-07-21 15:01:49 Ogłoszenia i komunikaty / przyznanie dotacji - Ślaski Związek Pszczelarzy - 60-lecie koła w Tarnowskich Górach Damian Stadler Publikacja artykułu