Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-21 15:41:34 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Saperów 24 oraz odmowie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Słoneczników 63 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" Jolanta Flak Publikacja artykułu
2017-09-21 15:39:27 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Andersa 23 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" Jolanta Flak Publikacja artykułu
2017-09-21 15:17:25 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie zabytkowego Parku w Reptach Śląskich i w lesie przy ul. Polarnej w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-09-21 14:38:33 Ogłoszenia o naborze ... / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach (4 stanowiska) Katarzyna Jany-Boryczka Edycja artykułu
2017-09-21 14:35:35 Ogłoszenia o naborze ... / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach (4 stanowiska) Katarzyna Jany-Boryczka Publikacja artykułu
2017-09-21 13:12:30 wrzesień 2017 / Zarządzenie Nr 1314/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnowskie Góry i gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji w ramach wspólnej dostawy energii elektrycznej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-09-21 13:05:01 wrzesień / Uchwała Nr XLI/432/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanansowej Gminy Tarnowskie Góry Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-09-21 12:58:13 wrzesień / Uchwała Nr XLI/433/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-09-21 12:50:16 wrzesień / Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry. Aleksandra Korbel Przywrócenie artykułu
2017-09-21 12:49:50 wrzesień / Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry. Aleksandra Korbel Edycja artykułu