Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-18 13:58:35 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2018-01-18 13:52:47 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2018-01-18 09:41:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego na 2016 rok. Agnieszka Wątorek Edycja artykułu
2018-01-17 14:17:44 Komisja Budżetowa (KB) / Protokół Nr 43/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji ds. Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2017 r. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2018-01-17 13:05:47 Komisja ds. Ochrony Środowiska (K ds. OŚ) / Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 25 października 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2018-01-17 09:49:47 plan finansowy i jego zmiany / Zarządzenie Nr 1532 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia17.01.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-01-17 09:47:50 zarządzenia zmieniające budżet / Zarządzenie Nr 1531/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-01-17 09:37:45 plan finansowy i jego zmiany / Zarządzenie Nr 1530/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-01-17 09:33:40 zarządzenia zmieniające budżet / Zarządzenie Nr 1529/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-01-16 14:43:23 Nieruchomości niezabudowane / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Franciszka Garusa (obręb Tarnowskie Góry arkusz mapy 3 Iwona Cuda Publikacja artykułu