Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 14:53:40 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śl. Jolanta Flak Edycja artykułu
2017-11-17 14:50:35 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śl. Jolanta Flak Publikacja artykułu
2017-11-17 13:47:43 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r. Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-11-17 13:02:08 uchwała budżetowa / Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Glomb Publikacja artykułu
2017-11-17 11:51:50 uchwały zmieniające / Uchwała Nr XLV/468/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry Dominika Krawczyk Publikacja artykułu
2017-11-17 10:47:16 listopad / Uchwała Nr XLIV/470/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 11 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Katarzynie Piotrowskiej Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-11-17 10:45:40 listopad / Uchwała Nr XLIV/469/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 11 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Barremu Gamble Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-11-17 10:42:55 listopad / Uchwała Nr XLV/468/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-11-16 15:36:21 Samorządowe Instytucje Kultury / Samorządowe Instytucje Kultury Aleksandra Nigiel Edycja artykułu
2017-11-16 15:32:54 Samorządowe Instytucje Kultury / Samorządowe Instytucje Kultury Aleksandra Nigiel Edycja artykułu