Opracowanie koncepcji architektonicznej dla fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Tarnowskich Górach 

 

Organizator konkursu informuje, że zakończono weryfikację Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Po wezwaniu Uczestników do uzupełnień, do konkursu zakwalifikowano wszystkich Uczestników, którzy złożyli Wnioski w terminie.
Zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostały wysłane drogą mailową na adres podany we Wniosku.
Jeżeli ktoś z Uczestników nie otrzymał Zaproszenia proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: bzp@um.tgory.pl

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie

Data: 2017-05-25 15:16:08 Rozmiar: 130.35k Format: .pdf Pobierz

Regulamin konkursu

Data: 2017-05-25 15:16:23 Rozmiar: 3.97M Format: .pdf Pobierz

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 2017-05-26 07:39:28 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Data: 2017-05-26 07:40:21 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Wykaz usług

Data: 2017-05-26 07:41:34 Rozmiar: 13.06k Format: .docx Pobierz

Wykaz osób

Data: 2017-05-26 07:41:51 Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z konkursu

Data: 2017-05-26 07:42:18 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu

Data: 2017-05-26 07:42:47 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Data: 2017-05-26 07:43:51 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Karty zabytków

Data: 2017-05-26 07:46:13 Rozmiar: 6.55M Format: .zip Pobierz

Archiwalne mapy

Data: 2017-05-26 07:46:26 Rozmiar: 8.45M Format: .zip Pobierz

Archiwalne fotografie

Data: 2017-05-26 07:46:43 Rozmiar: 19.91M Format: .zip Pobierz

Zdjęcia współczesne

Data: 2017-05-26 07:46:59 Rozmiar: 18.56M Format: .zip Pobierz

Wzór umowy o prace projektowe

Data: 2017-05-26 08:57:20 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

Data: 2017-10-13 14:12:48 Rozmiar: 203k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4808
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2017-05-25 14:09:20
Czas publikacji: 2017-10-13 14:12:08
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-30