Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2017-07-25 11:53:57
przyznanie dotacji - Ślaski Związek Pszczelarzy - 60-lecie koła w Tarnowskich Górach

2017-07-21 15:01:49
Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - oferta Mały Grant "Letnie pociągi turystyczne ..."

2017-07-21 14:41:39
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik"

2017-07-21 13:20:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Andersa, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-07-21 13:17:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew oraz odmowie usunięcia drzewa

2017-07-21 13:13:58
Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej w sprawie przebudowy ulicy Młyńskiej wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec

2017-07-17 16:36:30
oferta Śląskiego Związku Pszczelarzy - 60-lecie Koła Pszczelarzy Taarnowskie Góry

2017-07-13 15:25:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Donieckiej, Bałkańskiej, Saperów i Słoneczników, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-07-11 11:57:23
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Andersa na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-07-11 11:55:14