Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Saperów 24 oraz odmowie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Słoneczników 63 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-09-21 15:41:34
Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Andersa 23 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-09-21 15:39:27
Obwieszczenie IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 13 września 2017r. w ramach budowy gazociągu Hermanowice-strachocina-Podgórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów

2017-09-20 12:04:31
Rozstrzygnięcie Mały Grant - VI Międzynarodowy Miting Pływacki Park Wodny Tarnowskie Góry

2017-09-20 10:06:02
konsultacje Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018

2017-09-15 15:13:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Obwodnica i Olimpijczyków. 

2017-09-13 09:34:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 40/17 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach - działki nr 1260/32; 1253/32; 1177/32; 1135/32; 1344/32; 1254/32.

2017-09-12 13:20:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 14 w Miasteczku Śl.

2017-09-06 12:27:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew rosnących na działkach nr 480/3, 132/3, 168/55 - ul.A.Krajowej 12 i 14 oraz 477/3 - ul. Strzybnicka 4 oraz odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnacych na działkach o nr 480/3, 168/55 - ul.A.Krajowej 12 i 14 oraz 477/3 - ul. Strzybnicka 4 w Tarnowskich Górach, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik"

2017-09-01 10:29:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 1698/74 ( ul.Poczdamska15 A) i 2622/74 ( ul.Francuska 18 B,D) w Tarnowskich Górach, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek".

2017-09-01 10:06:50