Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śl.

2017-11-17 14:53:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew oraz odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr 2996/37 na nieruchomości stanowiącej współwłasność i współposiadanie Gminy Miasteczko Śląskie i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Srebrnej 14 w Miasteczku Śląskim

2017-11-15 14:13:36
Obwieszczenie dla społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. linii do produkcji stopów ZN Al przy ul. Hutniczej w Miasteczku Śląskim, na działkach nr 434/8, 435/8 i 1559/8

2017-11-10 14:27:40
Nabór zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

2017-11-09 14:25:54
Regulamin pracy komisji konkursowych 2018

2017-11-09 14:20:51
wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla NGO na 2018

2017-11-09 14:17:33
Program współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

2017-11-09 14:15:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działkach o nr 2628/75 ( ul.Francuska 28, 32) i o nr 2345/2 ( ul.Słoneczników 53) w Tarnowskich Górach

2017-11-09 10:16:33
Obwieszczenie WOOŚ.4201.4.2016.AS2.32 z 6 listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie".

2017-11-07 14:36:23
Obwieszczenie w ramach projektu "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Twaróg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Podgórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego".

2017-11-07 14:06:48