Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK"

2017-05-24 15:02:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Andersa na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK"

2017-05-24 14:57:22
Zarządzenie Nr 1171/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.05.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017

2017-05-19 09:18:25
Informacja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o wywieszeniu wykazu w dniach 30.05.2017r.-20.06.2017r. wykaz garażu przeznaczonego do oddania w najem

2017-05-18 11:24:15
Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu w dniach 23.05.2017r. - 12.06.2017r. lokalu użytkowego i garażu, przeznaczonych do oddania w najem

2017-05-18 11:16:42
Rozstrzygnięcie - Mały Grant - Fundacja Mamy Talent ,,Aktywnie i sportowo na Międzynarodowym Festiwalu Tańca”

2017-05-18 10:39:21
Obwieszczenie o wygaszeniu zezwolenia na usunięcie drzew z dnia 29.04.2015 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 70 przy ul. Opolskiej 22 i 22a

2017-05-17 10:05:46
Rozstrzygnięcie Mały Grant - ,,Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci z okazji Dnia Dziecka .... (...)” UKS Unia Strzybnica

2017-05-16 12:08:54
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec, budowie kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowie oświetlenia ulicznego, budowie kanalizacji teletechnicznej – działki nr 360, 1202/257, 1194/259, 1192/259, 1320/255, 2128/247, 1333/355, 1311/249, 1999/249, 1315/359, 1332/355, 1319/255, 1318/359, 1309/249, 1317/359, 2070/253, 2072/253, 2228/253, 2226/253, 1696/251, 1698/242, 1695/251, 1690/254, 1697/242, 1693/251, 1694/249, 1330/243, 1691/254.

2017-05-16 11:16:59
Zarządzenie Nr 1162/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.05.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2017-05-16 08:50:54